תאריך עדכון אחרון: מרץ 15, 2010

?

חוק חובת המכרזים תיקון - איסור התקשרות עם גורם מפלה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2252

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • מרץ 15, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+