תאריך עדכון אחרון: נוב' 8, 2010

?

חוק לתיקון פקודת התעבורה מס' 99 סייגים להגבלת שעות חניה של נכים

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/346

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 15, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • יוני 17, 2010

    בעד,

משוב א- א+