תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק הלוואות ללא זכות חזרה חוק חדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1008

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מרץ 15, 2010

  • מרץ 21, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • אפריל 22, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+