תאריך עדכון אחרון: יולי 28, 2014

?

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה קיזוז הפסד הון במועד ההשקעה בחברה עתירת ידע

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2668

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 15, 2010

  • יולי 28, 2014

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+