תאריך עדכון אחרון: יאנ' 17, 2011

?

חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) מס' 19 בתי ספר שדה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/357

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 17, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+