תאריך עדכון אחרון: אפריל 22, 2013

?

חוק הלוואות לדיור תיקון - חובת הפניה לוועדה המיוחדת ולוועדת חריגים לפני הגשת בקשה לביצוע משכנתה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1083

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 17, 2010

  • אוק' 11, 2010

  • דצמ' 20, 2010

  • מאי 23, 2011

  • אפריל 22, 2013

  • אפריל 22, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+