תאריך עדכון אחרון: יולי 21, 2010

?

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס" 2) תיקון מס' 9 דחיית המועד לחובת הנגישות

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/336

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 17, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+