תאריך עדכון אחרון: מרץ 17, 2010

?

חוק מס ערך מוסף תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים באזורי הפריפריה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2331

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 17, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+