תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) תיקון - התאמת ימי ההיעדרות למספר הילדים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/946

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • מרץ 17, 2010

  • יאנ' 31, 2011

  • מרץ 21, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • מרץ 13, 2013

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+