תאריך עדכון אחרון: אפריל 26, 2010

?

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תיקון - ליווי רפואי ומשפטי במהלך הליכי ההכרה כנכה וקביעת דרגת הנכות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2348

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 26, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+