תאריך עדכון אחרון: מאי 22, 2012

?

חוק העונשין 72 ביולי 1102

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/442

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 26, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+