תאריך עדכון אחרון: יולי 28, 2014

?

חוק הביטוח הלאומי תיקון - דרישה לתשלום דמי ביטוח בתוך שבע שנים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/764

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 26, 2010

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+