תאריך עדכון אחרון: מרץ 28, 2011

?

חוק האזרחות תיקון מס' 10 ביטול אזרחות בשל הרשעה בעבירה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/366

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מאי 10, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • יוני 10, 2010

    בעד,

משוב א- א+