תאריך עדכון אחרון: מאי 10, 2010

?

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תיקון - הוראות לגבי אישה נכה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2383

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 10, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+