תאריך עדכון אחרון: מאי 8, 2012

?

חוק הביטוח הלאומי תיקון - שלילת הזכאות לדמי הביטוח הלאומי עקב השתתפות בפעילות חבלנית נגד מדינת ישראל, תושביה ואזרחיה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2391

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מאי 10, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • יולי 8, 2010

  • אוג' 11, 2011

    בעד,

משוב א- א+