תאריך עדכון אחרון: מאי 17, 2010

?

חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה תיקון - היטל בטחה על ייצוא גרוטאות ברזל

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2395

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 17, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+