תאריך עדכון אחרון: יולי 21, 2010

?

חוק הכנסת תיקון מס' 30 אישור על ידי ועדת משנה חסויה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/337

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מאי 31, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+