תאריך עדכון אחרון: יוני 7, 2010

?

חוק האזרחות תיקון - השוואת מעמדו של קטין למעמדו של הורהו או אפוטרופסו

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2436

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 7, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+