תאריך עדכון אחרון: יולי 2, 2013

?

חוק התקשורת (בזק ושידורים) תיקון מס' 47 שיגור דבר פרסומת באמצעות מערכת חיוג‬ אוטומטי או ממספר טלפון בלתי מזוהה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/364

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • יוני 28, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+