תאריך עדכון אחרון: יוני 28, 2010

?

חוק עדכון כתובת תיקון - חובת גופים פיננסיים לעדכן כתובת למשלוח דואר

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2486

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 28, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+