תאריך עדכון אחרון: מרץ 7, 2011

?

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) תיקון מס' 25 אי־תחולה על זכאים‬ לגמלה העובדים בתעשיות ביטחוניות ממשלתיות

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/360

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יוני 28, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+