תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון - מינוי ועדה ציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות המפורט בתוספת השנייה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/743

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • יולי 5, 2010

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+