תאריך עדכון אחרון: מרץ 20, 2017

?

חוק יסודות התקציב תיקון - שימוש בעודפי תקציב לתכניות בהן נכללו במקור

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4044

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+