תאריך עדכון אחרון: מרץ 6, 2017

?

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - הקלה בתנאי סף למפעל קטן) הוראת שעה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3971

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 6, 2017

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+