תאריך עדכון אחרון: יאנ' 2, 2017

?

חוק הביטוח הלאומי תיקון - עידוד השתלבות בעבודה במתן פטור מנסיעות בחישוב הזכאות לקצבה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3644

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 2, 2017

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+