תאריך עדכון אחרון: יאנ' 9, 2017

?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון - החזר בעד שירותי בריאות ויידוע בדבר נציב קבילות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3659

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 9, 2017

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+