תאריך עדכון אחרון: דצמ' 4, 2016

?

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית תיקון מס` 16 שיעור הגירעון וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2017 ואילך

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1083

?

שלב:בתיקונים בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+