תאריך עדכון אחרון: דצמ' 14, 2016

?

חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו– 2018

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1083

?

שלב:בתיקונים בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+