תאריך עדכון אחרון: יוני 20, 2016

?

חוק מס ערך מוסף תיקון מס` 55

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1047

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+