תאריך עדכון אחרון: יוני 27, 2016

?

חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים תיקון מס` 7 נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר - קצין מוסמך לעניין גופים המנויים בתוספת הרביעית

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1049

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+