תאריך עדכון אחרון: אוג' 2, 2016

?

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תיקון מס` 30 תיקון מס` 2

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1053

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+