תאריך עדכון אחרון: יולי 4, 2016

?

חוק הדרכונים )תיקון מס` 7( התשע”ו-2016 חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1055

?

שלב:בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+