תאריך עדכון אחרון: יולי 12, 2016

?

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור הוראת שעה תיקון מס` 4

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1057

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+