תאריך עדכון אחרון: יאנ' 3, 2017

?

חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל תיקוני חקיקה והוראות שעה תיקון

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1065

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+