תאריך עדכון אחרון: יאנ' 9, 2017

?

חוק הסדרים במשק המדינה תיקוני חקיקה תיקון מס` 15

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1067

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+