תאריך עדכון אחרון: נוב' 7, 2016

?

חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים תיקון מס` 5

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1068

?

שלב:נפלה בקריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+