תאריך עדכון אחרון: אוג' 3, 2016

?

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תיקון - דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור ללקוח מובטל

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3291

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אוג' 3, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+