תאריך עדכון אחרון: אוג' 1, 2016

?

חוק לתיקון פקודת התעבורה התניית מתן רישיון רכב או חידושו בהתקנת מערכת המונעת השארת ילדים ברכב

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3230

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אוג' 1, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+