תאריך עדכון אחרון: אוג' 1, 2016

?

חוק הביטוח הלאומי תיקון - קידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בלימודים ובחברה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3804

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אוג' 1, 2016

  • פבר' 6, 2017

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+