תאריך עדכון אחרון: יולי 18, 2016

?

חוק הגבלת כהונת בעלי תפקידים בכירים ברשות המקומית תיקוני חקיקה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3154

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+