תאריך עדכון אחרון: מאי 30, 2016

?

חוק לתיקון פקודת התעבורה שלילת רישיון מאדם שהורשע בעבירה שגרמה לפגיעה חמורה באדם

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3036

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 30, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+