תאריך עדכון אחרון: מאי 23, 2016

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תיקון - אמות מידה בחישוב מקדם ההמרה לקצבה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2977

יוזמי החוק

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 23, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+