תאריך עדכון אחרון: מאי 23, 2016

?

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תיקון - אי תחולת פטור ממס שבח על מי שהשכיר דירת מגורים לשוהה שלא כדין

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3006

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 23, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+