תאריך עדכון אחרון: יולי 18, 2016

?

חוק הבטחת הכנסה תיקון מס` 46 תשלום גימלה לבני זוג

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1042

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+