קידום מדיניות שוויונית ליוצאי אתיופיה בחברה הישראלית

בעריכת אגודת יהודי אתיופיה AEJ

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה (IAEJ), אשר הוקמה ב-1993, פועלת לקידום מדיניות שוויונית ליוצאי אתיופיה בחברה הישראלית באמצעות חקיקה, כלים משפטיים, תקשורת ועוד. האגודה פועלת בכל הרמות והדרגים של קובעי המדיניות ובחברה הישראלית, כדי לשנות את התפיסות הרווחות הממקמות את יוצאי אתיופיה כקבוצה אחידה וחלשה. אנו פועלים להטמיע את התפיסה שיוצאי אתיופיה הם קהילה הטרוגנית, חלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי-כלכלי-תרבותי של ישראל, על מנת ליצור חברה מתוקנת וצודקת, ללא דעות קדומות, פטרונות, אפליה על רקע אתני וסטראוטיפים גזעניים.

אנו פועלים כדי לשנות את המציאות בדרכים הבאות:
• עורכים מחקרים על מנת לבחון מגמות, לאתר חסמים והזדמנויות לשינוי
• מקדמים מדיניות וחקיקה שוויונית
• יוצרים מודלים לעבודה בתחומים השונים שניתן לשכפל במערכות השונות
• מעלים נושאים לסדר היום הציבורי באמצעות התקשורת
• מכשירים מנהיגות צעירה ומעניקים כלים לביצוע שינוי חברתי ארוך טווח ובר קיימא
• שותפים בקואליציות המגזר השלישי על מנת לקדם סוגיות חברתיות ברמה הלאומית

התחומים בהם אנו מתמקדים:
חינוך - פעילויות להעלאת רמת הישגיהם הלימודיים של תלמידים וסטודנטים וצמצום פערים חינוכיים
דיור - קידום דיור בר השגה לזוגות צעירים ועולים חדשים
תעסוקה - ייצוג הולם במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות וחברות ציבוריות
אלימות משטרתית - מיגור התופעה כלפי בני נוער וצעירים
ובנוסף, האגודה יוזמת ומפעילה מודלים חדשניים - שילוב תלמידים מצטיינים ומחוננים יוצאי אתיופיה במסגרות הכלליות ושילוב תלמידים יוצאי אתיופיה בבתי ספר תיכון איכותיים בירושלים, מודלים אותם ניתן ליישם במסגרות מוסדיות.

בין הצלחותינו...
• בזכות עבודתנו התקבלה החלטת ממשלה בחודש האחרון שמשרד הקליטה יטפל אך ורק בעולים שנמצאים בארץ עד 15 שנים. נעצרה המגמה שהטיפול והאחריות לכלל יוצאי אתיופיה יהיה במסגרת משרד הקליטה.
• הובלנו לכך שמהיום, משרד ראש הממשלה הוא אחראי על הפיקוח והיישום של העברת הטיפול ביוצאי אתיופיה לכלל המשרדים.
• שילוב במערכים הקיימים על פי הצרכים והקטנת התלות בתכניות נפרדות ליוצאי אתיופיה עד לביטולן. עמדתנו התקבלה!
• האגודה, בשיתוף עם ארגונים ופעילים, פעלה בקרב שרי הממשלה לקבלת ההחלטה להנצחת שמם של הנספים בסודן, בדרך מאתיופיה לישראל, לאיתור שמותיהם של 1650 הנספים ולחקיקת שמותיהם על האנדרטה בהר הרצל.
• האגודה קידמה בכנסת את חוק חג הסיגד שמצוין בטקס ממלכתי מדי שנה. ע"פ החוק, שעבר ב-2008, הטקס הממלכתי ממומן מתקציב משרד ראש הממשלה, וכן נחשב יום בחירה.

לתאור מלא לחצו כאן: http://www.iaej.co.il/?page_id=2715

הצבעות משויכות

הצעות חוק משויכות

ישיבות ועדה משויכות

משוב א- א+