חנין זועבי

ניתוח ההצבעות של חנין זועבי לפי קידום מעמד הסטודנט

מדד ההתאמה לאג'נדה 16%

ממוצע

פירוט ההצבעות

משוב א- א+