קידום חינוך ציבורי איכותי לכנסת ה-20

בעריכת אוריתשטרית , חינוך ישראלי

חינוך ציבורי איכותי המושתת על ערכים הומניסטים- דמוקרטיים בזיקה לתרבותם של הילדים ברוח מגילת העצמאות, ומטרות חוק החינוך הממלכתי. מערכת ציבורית גמישה המאמינה בהנהגות בתי הספר ומעניקה להם חירות ליצור הוראה חדשנית המקנה כלים למאה ה-21 ואת האחריות והסמכות לניהול אפקטיבי בתחומי המשאבים וכוח אדם, על יסוד עמידה ביעדים לאומיים שאותם תקבע מועצה לאומית לחינוך, תוך מימון מדיני מלא שקלי, שקוף ושוויוני המבטיח שוויון הזדמנויות לכל ילדה וילד.

הצבעות משויכות

הצעות חוק משויכות

ישיבות ועדה משויכות

  • לא נמצאו תוצאות
משוב א- א+