שרן השכל

מדד ההתאמה לאג'נדה 54%

גבוה

פירוט ההצבעות

משוב א- א+