דוד ביטן

מדד ההתאמה לאג'נדה 74%

גבוה מאוד

פירוט ההצבעות

משוב א- א+