יריב לוין

מדד ההתאמה לאג'נדה 9%

ממוצע

פירוט ההצבעות

משוב א- א+